Wetten wmo

wetten wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. Waar vind ik de wetten en regels voor de eigen bijdrage voor de Wmo? Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wmo De belangrijkste wet - en. Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Lidmaatschap Mutaties Onze Taal steunen. Dit geldt als aanvraag voor hulp uit de Wmo. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig. Staatssecretaris Van Rijn VWS biedt de Tweede Kamer de publicatie compensatieregeling aan. Het hangt van de gemeente af of deze via MEE of op een andere manier geboden wordt. wetten wmo

0 comments